English
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz

Kazanılan Derece

Yüksel Lisans

Kabul Koşulları

Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca Enstitü Ana Bilim Dalı ve Enstitü Yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 60 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, dönem projesini (30 AKTS) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992 Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir.

Program Profili

Işletme Bölümü yüksek lisans devam eden öğrencilerin, çağdaş siyaset ve yönetim bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde yeterlilik kazandığı işletmecilik alanındaki bilgilerini, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Bu bilgileri, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, muhasebe ve finans alanlarındaki uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır.
2- İşletme alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
3- İşletme alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir.
4- İşletme bilimi kapsamında yer alan konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler.
5- İşletme alanıyla ilgili edindiği ve beceri eleştirel olarak değerlendirir.
6- Uzmanı olduğu konularda ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
7- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
8- Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Bu sorumluluk çerçevesinde görev aldığı organizasyon paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
10- İşletme alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
11- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bilinçle hareket eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 60 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, dönem projesini (30 AKTS) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erkan POYRAZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Alper ERSERİM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 8000 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
İŞL8501 İşletme Finansmanı Seçmeli 3 0 6
İŞL8503 Sermaye Piyasası ve Borsa Seçmeli 3 0 6
İŞL8505 Sermaye Bütçelemesi Seçmeli 3 0 6
İŞL8507 Muhasebe Kuram ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL8509 Muhasebe Değerleme ve Dönem Sonu Kayıtları Seçmeli 3 0 6
İŞL8511 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 6
İŞL8513 Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL8515 Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 6
İŞL8517 İşletmelerde SPSS Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL8519 Finansal Ekonometri Seçmeli 3 0 6
İŞL8521 Örgütlerde Çatışma Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL8523 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL8525 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
İŞL8527 Türev Ürünler Piyasası Seçmeli 3 0 6
İŞL8529 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 6
İŞL8531 Muhasebe Denetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL8533 Pazarlama Araştırması Seçmeli 3 0 6
İŞL8535 İleri Optimisazyon Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL8537 Çağdaş Yönetim Kuramı Seçmeli 3 0 6
İŞL8539 Uluslararası İşletmecilik Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EKO 8524 VERGİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
EKO 8526 YENİLİK EKONOMİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 6
İŞL 8000-1 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 30
İŞL8502 Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
İŞL8504 Varlık Değerlemesi Seçmeli 3 0 6
İŞL8506 Finansal Risk Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL8508 Maliyet Muhasebesi Kuram ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL8510 Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 6
İŞL8512 Ortaklıklarda Muhasebe Sorunları Seçmeli 3 0 6
İŞL8514 Global Pazarlama Stratejileri Seçmeli 3 0 6
İŞL8516 Güncel Pazarlama Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
İŞL8518 İşletmelerde İleri İstatistik Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL8520 Dinamik ve Sezgisel Modeller Seçmeli 3 0 6
İŞL8522 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 6
İŞL8524 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
İŞL8526 Yönetimde Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 6
İŞL8528 Yatırım Proje Analizi Seçmeli 3 0 6
İŞL8530 Maliyet Analizleri ve Bütçeleme Seçmeli 3 0 6
İŞL8532 Finansal Raporlama Standartları Seçmeli 3 0 6
İŞL8534 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL8536 Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
İŞL8538 Yönetimde Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Dönem Projesi55555444454
İşletme Finansmanı53555541242
Sermaye Piyasası ve Borsa43433421242
Sermaye Bütçelemesi43433421242
Muhasebe Kuram ve Uygulamaları55544511552
Muhasebe Değerleme ve Dönem Sonu Kayıtları53445534343
Finansal Tablolar Analizi 53445534343
Pazarlama Yönetimi54534542243
Tüketici Davranışları55534452342
İşletmelerde SPSS Uygulamaları44554334253
Finansal Ekonometri53544535342
Örgütlerde Çatışma Yönetimi34455441454
İnsan Kaynakları Yönetimi43555531243
Örgütsel Davranış35555541454
Türev Ürünler Piyasası43555551242
Uluslararası Finans55544411111
Muhasebe Denetimi53445534443
Pazarlama Araştırması44534335232
İleri Optimisazyon Teknikleri54434435442
Çağdaş Yönetim Kuramı45555541454
Uluslararası İşletmecilik44555551354
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
VERGİ UYGULAMALARI           
YENİLİK EKONOMİSİ VE POLİTİKASI           
Dönem Projesi 4321 311  
Finansal Yönetim53555551242
Varlık Değerlemesi53555541242
Finansal Risk Yönetimi53555541242
Maliyet Muhasebesi Kuram ve Uygulamaları53445534343
Yönetim Muhasebesi55544511552
Ortaklıklarda Muhasebe Sorunları53445534543
Global Pazarlama Stratejileri45434353544
Güncel Pazarlama Yaklaşımları45424333353
İşletmelerde İleri İstatistik Uygulamaları44545435452
Dinamik ve Sezgisel Modeller53544535342
Halkla İlişkiler44544551443
Stratejik Yönetim55555551454
Yönetimde Bilgi Sistemleri33534434353
Yatırım Proje Analizi43433421252
Maliyet Analizleri ve Bütçeleme55544511352
Finansal Raporlama Standartları53445534443
Müşteri İlişkileri Yönetimi45414441433
Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri54454333354
Yönetimde Güncel Sorunlar33454451344
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık