English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Programa kabul edilecek öğrencilerde en az 2,60 lisans mezuniyet ortalaması ve YDS’den en az 40 puan ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından bu puan muadilini almış olma şartı aranacaktır.

Yeterlilik Koşulları

İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında tezli yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992/Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir.

Program Profili

Işletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş yönetim bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde yeterlilik kazandığı yönetim ve organizasyon alanındaki bilgilerini, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Bu bilgileri, yönetim ve organizasyon uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır.
2- Yönetim ve organizasyon alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
3- Yönetim ve organizasyon alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir.
4- Yönetim ve organizasyon alanıyla ilgili edindiği ve beceri eleştirel olarak değerlendirir.
5- Yönetim ve organizasyon bilimi kapsamında yer alan konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler.
6- Uzmanı olduğu konularda ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
7- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
8- Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Bu sorumluluk çerçevesinde görev aldığı organizasyon paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
10- Yönetim ve organizasyon alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
11- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bilinçle hareket eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında tezli yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız yönetim ve organizasyon alanında uzmanlaşarak kamu ve özel sektördeki tüm kuruluşlarda yönetim kademelerinde ve yönetim danışmanlığı şirketlerinde uzman, danışman gibi ünvanlarla iş bulma imkanlarına sahip olurlar. Ayrıca bu alanlarda kendi işlerinin sahibi olabilirler. Tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde de akademik personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Umut Avcı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YOG 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
YOG 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
YOG 5501 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YOG 5503 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
YOG 5505 Yönetim ve Örgüt Tarihi Seçmeli 3 0 6
YOG 5507 Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
YOG 5509 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
YOG 5511 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 6
YOG 5513 Örgüt Kuramı Seçmeli 3 0 6
YOG 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YOG 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
YOG 5502 Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Nicel Araştırma Seçmeli 3 0 6
YOG 5504 Uluslararası İşletmecilik Seçmeli 3 0 6
YOG 5506 Aile İşletmelerinde Yönetim Seçmeli 3 0 6
YOG 5508 Örgüt Kuramı Araştırmalarında Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
YOG 5510 Eleştirel Yönetim Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
YOG 5512 Girişimcilik Seçmeli 3 0 6
YOG 5514 Yeni Yönetim Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
YOG 5516 Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
YOG 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YOG 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YOG 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YOG 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YOG 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği45354545535
İnsan Kaynakları Yönetimi           
Örgütsel Davranış           
Yönetim ve Örgüt Tarihi54453545445
Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Bilim Felsefesi45243533442
Stratejik Yönetim           
Yönetim Bilişim Sistemleri54234533445
Örgüt Kuramı           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Nicel Araştırma54454334545
Uluslararası İşletmecilik54542543345
Aile İşletmelerinde Yönetim45433245443
Örgüt Kuramı Araştırmalarında Güncel Konular54354544534
Eleştirel Yönetim Çalışmaları54534543345
Girişimcilik54432344544
Yeni Yönetim Yaklaşımları54544345454
Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular54454534544
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması 5 555555555
Uzmanlık Alan Dersi           
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık