English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Rekreasyon alanında Yüksek lisans yapmış olmak

Kabul Koşulları

Rekreasyon Anabilimdalı her yıl düzenlenen Yüksek lisans sınavları ile öğrenci almaktadır. Adayların ALES sınavına girmeleri zorunludur.

Yeterlilik Koşulları

Rekreasyon anabilimdalı öğrencileri, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerin AKTS toplamı 120'dır.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin kendi başvurusu ile daha önce öğrenim gördüğü anabilimdalları tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

Bugün Türkiye’de yaklaşık 15’den fazla Rekreasyon Anabilimdalı hizmet vermektedir.

Program Profili

Rekreasyon eğitim alanında, kültür, sanat, fiziksel egzersiz ve spor etkinliklerini de içine alarak bir sosyal bilim ve hizmet alanı olarak hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon alanında bilim adamları” yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Rekreasyon alanı ile ilgili temel kavramları bilir, güncel gelişmeleri takip eder ve kullanır.
2- Rekreasyon organizasyonlarında kullanılabilecek fiziksel aktiviteler, bireysel ve takım sporları ile kültür ve sanat etkinliklerini gerçekleştirebilmek için gerekli temel becerileri, kuralları, teknikleri ve ilkeleri bilir, bu etkinliklerde kullanılacak fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
3- Rekreasyon hizmetlerinin planlanması ve değerlendirilmesi için gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini tanır ve kullanır.
4- Bireysel farklılıkları ve çevre imkanlarını göz önünde bulundurarak toplumun her kesimine yönelik rekreasyon hizmetlerinin üretilmesi, yönetim süreçlerinin analiz edilmesi, planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesini sağlar.
5- Rekreasyon alanı ile ilişkili farklı disiplinlerdeki (turizm, yerel yönetimler, terapi, eğitim vb.) kavramlar, kuramlar, ilkeler ve uygulamalarla ilgili güncel bilgi sahibidir.
6- Rekreasyon alanında hizmet veren örgütlerin hizmetlerini takip eder ve bu örgütlerle işbirliği yaparak ya da bağımsız bir biçimde çalışır.
7- Uluslararası düzeyde rekreasyon hizmetlerini sunarken bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
8- Rekreasyon hizmetlerine dair edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek alanındaki bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönelir.
9- Rekreasyon alanında meslek olarak tanımlanmış standartları ve toplumsal olarak kabul edilmiş etik değerleri benimser.
10- Rekreasyon hizmetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde güncel gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve girişimci becerilere sahip olur.
11- Rekreasyon hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulabilmesi için bireylerarası ve kültürlerarası iletişim ve grup çalışması becerilerine sahiptir.
12- Rekreasyon uzmanlığını gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır, iş güvenliği ve risk değerlendirmesi yapar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ara Sınav(lar): %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60

Mezuniyet Koşulları

2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerin AKTS toplamı 120'dır.

Mezun İstihdamı

Rekreasyon yerel yönetimler, turizm, sanat, terapi iş yeri ve sanayi sektörlerinin yanında eğitim alanında da yerini almış, fiziksel egzersiz ve spor etkinliklerini de içine alarak bir sosyal bilim ve hizmet alanı olarak kabul görmeye başlamıştır. Rekreasyon bölümü eğitim-öğretim programının genel amacı; hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon uzmanları” yetiştirmektir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) ve YDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla doktora programlarda öğrenim görebilirler

Eğitim Türü

Etik kurallara önem veren, -Rekreasyon, zaman ve serbest zaman kavramlarının anlam ve özelliklerini bilen, -Rekreasyonun temel işlevi olan günlük hayata adaptasyon, yaşam kalitesi, serbest zaman doyumu ve wellness seviyesini yükseltme konularında yeterli beceriye sahip olan, Rekreasyon ile diğer alanların ilişkisini ve yararlarını anlayabilen, Serbest zaman için rekreasyon programları hazırlayabilen, Yaş gruplarına göre yaratıcı etkinlik programları planlayabilen, Rekreasyon liderliği ve yöneticiliğinin önemini kavramış, Her yaş grubuna liderlik yapabilen, Hizmet verdiği grubun sağlığını ve güvenliğini korumayı bilen, Rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan, Aktif yaşamı ilke edinmiş, İlgili olduğu rekreasyon dalında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, Araştırmacı özelliği ile, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen, rekreasyon uzmanlarının daha ileriye gitmelerini sağlamada yönlendirici olmaktır.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Özcan SAYGIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ali AĞILÖNÜ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
REK 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
REK 5501 Rekreasyonel Sporlara Psikolojik Yaklaşım Seçmeli 3 0 6
REK 5503 Fiziksel Uygunluk ve Zindelik Seçmeli 3 0 6
REK 5505 Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 6
REK 5507 Endüstriyel Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5509 Türk Kültüründe Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5511 Rekreasyonda Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5513 Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
REK 5515 Spor Turizmi Seçmeli 3 0 6
REK 5517 Rekreasyon Felsefesi Seçmeli 3 0 6
REK 5519 Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Ölçüm Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
REK 5521 Rekreasyon Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
REK 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
REK 5502 Rekreasyonda Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
REK 5504 Rekreasyonda Plan ve Programlama Seçmeli 3 0 6
REK 5506 Olimpiyatlar ve Olimpizm Seçmeli 3 0 6
REK 5508 Rekreasyonda Liderlik Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
REK 5510 Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
REK 5512 Rekreasyon ve Çevre Seçmeli 2 2 6
REK 5514 Rekreasyon ve Yaşam Kalitesi Seçmeli 3 0 6
REK 5516 Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
REK 5518 Terapötik Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5520 Türk Folkloru Seçmeli 3 0 6
REK 5522 Türk Halk Dansları Seçmeli 3 0 6
REK 5524 Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
REK 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
REK 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
REK 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Seminer555555555   
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği554425524   
Rekreasyonel Sporlara Psikolojik Yaklaşım555555555   
Fiziksel Uygunluk ve Zindelik555555555   
Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler454444544   
Endüstriyel Rekreasyon555555555   
Türk Kültüründe Rekreasyon454452325   
Rekreasyonda Yönetim ve Organizasyon455544453   
Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi433234435   
Spor Turizmi555555555   
Rekreasyon Felsefesi555555555   
Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Ölçüm Yöntemleri444444444   
Rekreasyon Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri554425524   
Uzmanlık Alan Dersi555555555   
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Seminer5 555 555   
Rekreasyonda Güncel Konular555555555   
Rekreasyonda Plan ve Programlama55555 554   
Olimpiyatlar ve Olimpizm543344545   
Rekreasyonda Liderlik Yaklaşımları555555555   
Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları544443445   
Rekreasyon ve Çevre            
Rekreasyon ve Yaşam Kalitesi555555555   
Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar555555444   
Terapötik Rekreasyon342444344   
Türk Folkloru5 5  3      
Türk Halk Dansları3 35 3  5   
Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları453353435   
Uzmanlık Alan Dersi555555555   
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Tez Çalışması555555555   
Uzmanlık Alan Dersi555555555   
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Tez Çalışması555555555   
Uzmanlık Alan Dersi555555555   
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık