English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Rekreasyon alanında Tezsiz Yüksek lisans yapmış olmak

Kabul Koşulları

Rekreasyon Anabilimdalı her yıl düzenlenen Yüksek lisans sınavları ile öğrenci almaktadır.Aadayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) sınavından geçerli not almaları ve not ortalamaları kabul koşulları içerisindedir.

Yeterlilik Koşulları

Rekreasyon anabilimdalı öğrencileri, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerin AKTS toplamı 120'dır.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin kendi başvurusu ile daha önce öğrenim gördüğü anabilimdalları tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

Bugün Türkiye’de yaklaşık 15’den fazla Rekreasyon Anabilimdalı hizmet vermektedir.

Program Profili

Rekreasyon eğitim alanında, kültür, sanat, fiziksel egzersiz ve spor etkinliklerini de içine alarak bir sosyal bilim ve hizmet alanı olarak hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon alanında bilim adamları” yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Rekreasyon alanı ile ilgili temel kavramları bilir, güncel gelişmeleri takip eder ve kullanır.
2- Rekreasyon organizasyonlarında kullanılabilecek fiziksel aktiviteler, bireysel ve takım sporları ile kültür ve sanat etkinliklerini gerçekleştirebilmek için gerekli temel becerileri, kuralları, teknikleri ve ilkeleri bilir, bu etkinliklerde kullanılacak fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
3- Rekreasyon hizmetlerinin planlanması ve değerlendirilmesi için gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini tanır ve kullanır.
4- Bireysel farklılıkları ve çevre imkanlarını göz önünde bulundurarak toplumun her kesimine yönelik rekreasyon hizmetlerinin üretilmesi, yönetim süreçlerinin analiz edilmesi, planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesini sağlar.
5- Rekreasyon alanı ile ilişkili farklı disiplinlerdeki (turizm, yerel yönetimler, terapi, eğitim vb.) kavramlar, kuramlar, ilkeler ve uygulamalarla ilgili güncel bilgi sahibidir.
6- Rekreasyon alanında hizmet veren örgütlerin hizmetlerini takip eder ve bu örgütlerle işbirliği yaparak ya da bağımsız bir biçimde çalışır.
7- Uluslararası düzeyde rekreasyon hizmetlerini sunarken bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
8- Rekreasyon hizmetlerine dair edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek alanındaki bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönelir.
9- Rekreasyon alanında meslek olarak tanımlanmış standartları ve toplumsal olarak kabul edilmiş etik değerleri benimser.
10- Rekreasyon hizmetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde güncel gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve girişimci becerilere sahip olur.
11- Rekreasyon hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulabilmesi için bireylerarası ve kültürlerarası iletişim ve grup çalışması becerilerine sahiptir.
12- Rekreasyon uzmanlığını gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır, iş güvenliği ve risk değerlendirmesi yapar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ara Sınav(lar): %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60

Mezuniyet Koşulları

2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerin AKTS toplamı 120'dır.

Mezun İstihdamı

Rekreasyon anabilimdalında yerini almış, kültür, sanat, fiziksel egzersiz ve spor etkinliklerini de içine alarak bir sosyal bilim ve hizmet alanı olarak kabul görmeye başlamıştır. Rekreasyon anabilimdalı eğitim-öğretim programının genel amacı; hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon uzmanları” nı yöneten bilim adamları yetiştirmektir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) ve YDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla doktora programlarda öğrenim görebilirler

Eğitim Türü

Etik kurallara önem veren, -Rekreasyon, zaman ve serbest zaman kavramlarının anlam ve özelliklerini bilen, -Rekreasyonun temel işlevi olan günlük hayata adaptasyon, yaşam kalitesi, serbest zaman doyumu ve wellness seviyesini yükseltme konularında yeterli beceriye sahip olan, Rekreasyon ile diğer alanların ilişkisini ve yararlarını anlayabilen, Serbest zaman için rekreasyon programları hazırlayabilen, Yaş gruplarına göre yaratıcı etkinlik programları planlayabilen, Rekreasyon liderliği ve yöneticiliğinin önemini kavramış, Her yaş grubuna liderlik yapabilen, Hizmet verdiği grubun sağlığını ve güvenliğini korumayı bilen, Rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan, Aktif yaşamı ilke edinmiş, İlgili olduğu rekreasyon dalında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, Araştırmacı özelliği ile, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen, rekreasyon uzmanlarının daha ileriye gitmelerini sağlamada yönlendirici olmaktır.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Özcan SAYGIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ali AĞILÖNÜ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 7501 Rekreasyonda Bilimsel Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
REK 7503 Türk Kültüründe Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 7505 Rekreasyonda Yönetimsel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
REK 7507 Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
REK 7509 Rekreasyonda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 6
REK 7511 Fiziksel Uygunluk ve Zindelik Seçmeli 3 0 6
REK 7513 Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 7515 Rekreasyonda Felsefik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 7504 Rekreasyonda Psiko-Sosyal Konular Seçmeli 3 0 6
REK 7506 Endüstriyel Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 7508 Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 6
REK 7510 Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
REK 7512 Rekreasyonda Plan ve Programlama Seçmeli 3 0 6
REK 7514 Rekreasyon Liderliğinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
REK 7516 Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
REK7502 Rekreasyon Sosyolojisi Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 7000 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 30
       
2. Yıl - 2. Dönem
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Rekreasyonda Bilimsel Araştırma Teknikleri            
Türk Kültüründe Rekreasyon            
Rekreasyonda Yönetimsel Yaklaşımlar222222222   
Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi            
Rekreasyonda İletişim Becerileri555555555   
Fiziksel Uygunluk ve Zindelik            
Yerel Yönetimlerde Rekreasyon555555555   
Rekreasyonda Felsefik Yaklaşımlar555555555   
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Rekreasyonda Psiko-Sosyal Konular555555555   
Endüstriyel Rekreasyon            
Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler            
Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar            
Rekreasyonda Plan ve Programlama            
Rekreasyon Liderliğinde Güncel Konular555555555   
Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları            
Rekreasyon Sosyolojisi555555555   
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Dönem Projesi555555555   
             
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık