English
Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Doktora

Kazanılan Derece

Doktor İnşaat Mühendisi

Kabul Koşulları

• Başvuracak adayların lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans derecesiyle doktoraya başvuracakların en az dört yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olmaları gerekir. Farklı alanda lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi gören adaylara anabilim dalınca bilimsel hazırlık programı uygulanır. • Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan son üç yıl içinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan son üç yıl içinde ALES’ten en az 70 puan alanlar doktora programına başvurabilir. • Lisans diploması ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4’lük not sistemine göre en az 3.00 olması gerekir. Yüzlük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarının belirlenmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan tabloya göre yapılır. Öğrencinin mezun olduğu üniversite tarafından sağlanan dönüştürme tabloları da geçerlidir. • Doktora programına müracaat edecek adayların YDS'den 60 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekir. • Doktora programına, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dilden aldıkları puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. • Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir. Başvuruların değerlendirilmesi ise: – Aday öğrenciler, önceden ilan edilen gün, yer ve saatte mülakat sınavına girerler. Adayların başarılı sayılabilmesi için; mülakat sınavında aldığı puan, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte yabancı dilden aldığı puan değerlendirilir. – Adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES sonucunun %50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakatta alınan puanın %20’si alınarak hesaplanır. – Adayların başarılı sayılabilmesi için, hesaplanan genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puana sahip adaylardan ALES başarı puanı yüksek olan, eşitlik devam ettiği takdirde de mülakat puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Yeterlilik Koşulları

• Doktora programına girişte başarı değerlendirmesi şu şekilde gerçekleştirilir: – Aday öğrenciler, önceden ilan edilen gün, yer ve saatte mülakat sınavına girerler. Adayların başarılı sayılabilmesi için; mülakat sınavında aldığı puan, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte yabancı dilden aldığı puan değerlendirilir. – Adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES sonucunun %50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakatta alınan puanın %20’si alınarak hesaplanır. – Adayların başarılı sayılabilmesi için, hesaplanan genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puana sahip adaylardan ALES başarı puanı yüksek olan, eşitlik devam ettiği takdirde de mülakat puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenim

Yurt içi yükseköğretim kurumlarında inşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan adaylar doktora programına başvurabilir. Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir

Tarihçe

Bölümümüz 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete geçmiştir.

Program Profili

Önerilen doktora programı, İnşaat Mühendisliği Bölümünde bulunan Yapı, Mekanik, Yapı Malzemesi, Geoteknik, Hidrolik ve Ulaştırma bilim dallarını kapsamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, İnşaat Mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
2- Deney tasarlama ve yürütme, deney çıktılarını analiz etme ve yorumlayabilme becerisi
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5- İnşaat Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, değerlendirebilme ve çözebilme becerisi,
6- Profesyonel ve etik sorumluluğuna sahip olmak ve mesleği ile ilgili çalışmalarda kullanmak,
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi
8- İnşaat Mühendisliği ile ilgili mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak,
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak
11- İnşaat Mühendisliği alanındaki mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi,
12- İngilizce dilini İnşaat Mühendisliği alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek için kullanabilme becerisi kazanmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Programa kabul edilen öğrenciler tez, sınavlar, ödevler, uygulamalar ve sunumlarla değerlendirilirler.

Mezuniyet Koşulları

Doktora derecesinin alınabilmesi için gerekli olan doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler öğrenciler için en az 7 lisansüstü ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programdan mezun olabilmek için gerekli minimum kredi toplamı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS. Doktora programı, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarında çalışma alanlarına uygun departmanlarda uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim- İngilizce

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Recep Birgül

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Çağrı GÖRKEM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE5501 HYDROMETRIC DATA EVALUATION Seçmeli 3 0 6
CE5503 COASTAL ENGINEERING Seçmeli 3 0 6
CE5505 STATISTICAL ANALYSIS IN COASTAL ENGINEERING Seçmeli 3 0 6
CE5509 ADVANCED SOIL MECHANICS I Seçmeli 3 0 6
CE5511 GEOTECHNICS IN PRACTICE Seçmeli 3 0 6
CE5513 ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING LABORATORY Seçmeli 2 2 6
CE5515 SOIL-STRUCTURE INTERACTION Seçmeli 3 0 6
CE5517 STABILITY OF SLOPES Seçmeli 3 0 6
CE5519 DEEP EXCAVATION AND RETAINING STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5521 EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5525 MATRIX METHODS OF STRUCTURAL ANALYSIS Seçmeli 3 0 6
CE5527 STRUCTURAL DYNAMICS Seçmeli 3 0 6
CE5529 CEMENT REPLACEMENT MATERIALS Seçmeli 3 0 6
CE5531 FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING Seçmeli 3 0 6
CE5533 AIRPORT DESIGN-I Seçmeli 3 0 6
CE5535 HIGHWAY MATERIALS Seçmeli 3 0 6
CE5537 ADVANCED CONSTRUCTION MATERIALS TESTING Seçmeli 3 0 6
CE5539 SEISMIC HAZARD ANALYSIS Seçmeli 3 0 6
CE5541 NUMERICAL MODELING IN GEOTECHNICS Seçmeli 3 0 6
CE5543 EARTHQUAKE DESIGN CODES: GEOTECHNICAL STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5545 CRITICAL STATE SOIL MECHANICS Seçmeli 3 0 6
CE5547 ADVANCED GEOTECHNICAL ASPECTS OF LANDFILL DESIGN Seçmeli 3 0 6
CE5549 CONTINUUM MECHANICS Seçmeli 3 0 6
CE5551 NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS Seçmeli 3 0 6
CE5553 ADVANCED TOPICS IN CEMENTITIOUS COMPOSITES Seçmeli 3 0 6
CE5555 ADVANCED PAVEMENT TECHNOLOGY Seçmeli 3 0 6
CE5565 ADVANCED FLUID MECHANICS Seçmeli 3 0 4
CE5567 FINITE ELEMENTS Seçmeli 3 0 4
CE6001 ANALYTICAL METHODS IN ENGINEERING Zorunlu 3 0 4
CE6721 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
CE6790 SEMINAR **** Zorunlu 0 2 6
FBE5080 RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS ** Zorunlu 2 0 2
FBE5550 PROJECT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE5504 STOCHASTIC HYDROLOGY Seçmeli 3 0 6
CE5506 DESIGN OF COASTAL STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5508 COASTAL SEDIMENTATION Seçmeli 3 0 6
CE5510 HYDROLOGY OF FLOODS Seçmeli 3 0 6
CE5512 ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS Seçmeli 3 0 6
CE5514 SOIL DYNAMICS Seçmeli 3 0 6
CE5516 DESIGNING WITH GEOSYNTHETICS Seçmeli 3 0 6
CE5518 SOIL IMPROVEMENT TECHNIQUES Seçmeli 3 0 6
CE5520 SOIL BEHAVIOR Seçmeli 3 0 6
CE5522 SPECIAL TOPICS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING Seçmeli 3 0 6
CE5524 SEISMIC BEHAVIOR OF GROUND AND GEOTECH. STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5526 THEORY OF PLASTICITY Seçmeli 3 0 6
CE5528 THEORY OF ELASTICITY Seçmeli 3 0 6
CE5530 PRESTRESSED AND PREFABRICATED SYSTEMS Seçmeli 3 0 6
CE5532 DYNAMIC STABILITY Seçmeli 3 0 6
CE5534 CONCRETE ADMIXTURES Seçmeli 3 0 6
CE5536 ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY Seçmeli 3 0 6
CE5538 APPLIED REMOTE SENSING Seçmeli 1 4 6
CE5540 AIRPORT DESIGN-II Seçmeli 3 0 6
CE5542 MIX DESINGMETHODS FOR ASPHALT CONCRETE Seçmeli 3 0 6
CE5544 FIBRE REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES Seçmeli 3 0 6
CE5546 DURABILITY OF CONCRETE STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5548 ADVANCED SOIL MECHANICS II Seçmeli 3 0 6
CE5550 ADVANCED DEEP FOUNDATION DESIGN Seçmeli 3 0 6
CE5552 DEEP EXCAVATIONS AND EARTH RETAINING SYSTEMS Seçmeli 3 0 6
CE5554 BRIDGE ENGINEERING Seçmeli 3 0 6
CE5556 CALCULUS OF VARIATIONS Seçmeli 3 0 6
CE5558 OPTIMIZATION METHODS FOR ENGINEERING Seçmeli 3 0 6
CE5560 TRAFFIC FLOW THEORY Seçmeli 3 0 6
CE5562 GEOMETRIC ELEMENTS OF HIGHWAY Seçmeli 3 0 6
CE5564 HIGH PERFORMANCE CONCRETE Seçmeli 3 0 6
CE6002 NUMERICAL METHODS FOR PDE Zorunlu 3 0 6
CE6722 SPECIAL STUDIES * Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6723 SPECIAL STUDIES * Zorunlu 4 0 6
CE6820 PREPARATION FOR QUALIFYING EXAM Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6724 SPECIAL STUDIES * Zorunlu 4 0 6
CE6821 PH.D. THESIS PROPOSAL Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6725 SPECIAL STUDIES * Zorunlu 4 0 6
CE6822 PH.D. THESIS (1. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6726 SPECIAL STUDIES * Zorunlu 4 0 6
CE6823 PH.D. THESIS (2. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6727 SPECIAL STUDIES * Zorunlu 4 0 6
CE6824 PH.D. THESIS (3. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE6728 SPECIAL STUDIES * Zorunlu 4 0 6
CE6825 PH.D. THESIS (THESIS DEFENCE) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
HYDROMETRIC DATA EVALUATION 11333135221 
COASTAL ENGINEERING 52315222325 
STATISTICAL ANALYSIS IN COASTAL ENGINEERING 51213121325 
ADVANCED SOIL MECHANICS I 54335344455 
GEOTECHNICS IN PRACTICE            
ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING LABORATORY            
SOIL-STRUCTURE INTERACTION            
STABILITY OF SLOPES            
DEEP EXCAVATION AND RETAINING STRUCTURES  5535344455 
EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF STRUCTURES            
MATRIX METHODS OF STRUCTURAL ANALYSIS            
STRUCTURAL DYNAMICS            
CEMENT REPLACEMENT MATERIALS            
FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING            
AIRPORT DESIGN-I            
HIGHWAY MATERIALS            
ADVANCED CONSTRUCTION MATERIALS TESTING            
SEISMIC HAZARD ANALYSIS            
EARTHQUAKE DESIGN CODES: GEOTECHNICAL STRUCTURES 444543243553
CRITICAL STATE SOIL MECHANICS 543455243543
ADVANCED GEOTECHNICAL ASPECTS OF LANDFILL DESIGN 444543243553
CONTINUUM MECHANICS 344542332443
NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS 545454444554
ADVANCED TOPICS IN CEMENTITIOUS COMPOSITES 553535434554
ADVANCED PAVEMENT TECHNOLOGY 345553544554
ADVANCED FLUID MECHANICS 11223125121 
FINITE ELEMENTS             
ANALYTICAL METHODS IN ENGINEERING 55515111111 
SPECIAL STUDIES 555555554454
SEMINAR ****555555554454
RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS **11221552541 
PROJECT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 11354555551 
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
STOCHASTIC HYDROLOGY            
DESIGN OF COASTAL STRUCTURES            
COASTAL SEDIMENTATION            
HYDROLOGY OF FLOODS            
ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS            
SOIL DYNAMICS            
DESIGNING WITH GEOSYNTHETICS            
SOIL IMPROVEMENT TECHNIQUES            
SOIL BEHAVIOR            
SPECIAL TOPICS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING            
SEISMIC BEHAVIOR OF GROUND AND GEOTECH. STRUCTURES            
THEORY OF PLASTICITY            
THEORY OF ELASTICITY            
PRESTRESSED AND PREFABRICATED SYSTEMS            
DYNAMIC STABILITY            
CONCRETE ADMIXTURES            
ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY            
APPLIED REMOTE SENSING            
AIRPORT DESIGN-II            
MIX DESINGMETHODS FOR ASPHALT CONCRETE            
FIBRE REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES            
DURABILITY OF CONCRETE STRUCTURES            
ADVANCED SOIL MECHANICS II 55344334243 
ADVANCED DEEP FOUNDATION DESIGN 55354214334 
DEEP EXCAVATIONS AND EARTH RETAINING SYSTEMS             
BRIDGE ENGINEERING 545555344345
CALCULUS OF VARIATIONS 445 5514235 
OPTIMIZATION METHODS FOR ENGINEERING 42451114435 
TRAFFIC FLOW THEORY 44545345335 
GEOMETRIC ELEMENTS OF HIGHWAY 55534434434 
HIGH PERFORMANCE CONCRETE 44453524423 
NUMERICAL METHODS FOR PDE55515111111 
SPECIAL STUDIES *555555554454
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
SPECIAL STUDIES *555555554454
PREPARATION FOR QUALIFYING EXAM555555554454
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
SPECIAL STUDIES *555555554454
PH.D. THESIS PROPOSAL555555554454
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
SPECIAL STUDIES *555555554454
PH.D. THESIS (1. TİK)555555554454
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
SPECIAL STUDIES *555555554454
PH.D. THESIS (2. TİK)555555554454
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
SPECIAL STUDIES *555555554454
PH.D. THESIS (3. TİK)555555554454
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
SPECIAL STUDIES *555555554454
PH.D. THESIS (THESIS DEFENCE)555555554454
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık