English
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Doktora

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyoloji Dalında doktora derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Biyoloji Programı Doktora programı kabul ve kayıt koşulları; yüksek lisans diploması ile Fen bilimleri için sayısal puan türünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca ve gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan taban puanı almış olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora Bilim programının yeterlilik profili aşağıdaki gibidir: Yükseköğretim düzeyi QF-EHEA: 3. düzeydir. Yükseköğretim düzeyi EQF-LLL: 8. düzeydir. Yükseköğretim yeterlilik seviyesi 8. düzey olup, lisans (180-240 AKTS)’ dir. 1 AKTS=30 saattir. Mezuniyet AKTS’ i 180-240 olmalıdır ve jüri önünde tez savunulmalıdır.

Önceki Öğrenim

Doktora eğitimi için, Tezli Yüksek lisans diplomasına sahip Biyoloji Bölümü mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Tarihçe

Doktora programı 2007-2008 yılından bu yana öğrenci almaktadır.

Program Profili

Biyoloji ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek biyoloji doktora mezunları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Seçilmiş bir konu üzerine olan literatürü incelemek ve sonuçlarını yorumlamak
2- Kendi alanında ekipmanları kullanmak ve teorik seviyede tanımlamak
3- Bilimsel bir sorunun cevaplanmasında tüm kaynakları derinlemesine kullanmak ve bilimsel araştırmanın inceliklerini öğrenmek
4- Hipotez temelli deneysel araştırma projelerine ve aynı zamanda biyoloji alanındaki tüm sorulara bilimsel metodu uygulamak
5- Bilimsel verilerin değerlendirilmesinde bilimsel literatüre uygun tanımlamaları içeren sözlü ve yazılı sunum teknikleri kullanmak
6- Deneysel sonuçlara uygun istatistiksel analizleri uygulamak
7- Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirmek
8- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
9- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
10- Deneysel sonuçların standart bir format halinde verildiği bilimsel makaleler hazırlamak
11- Alanı ile ilgili gerek laboratuvarda gerekse saha çalışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanmak
12- Biyolojik teknolojileri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulamak
13- Disiplinler arası çalışmalara katılmak
14- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak; gerektiğinde bu uygulamaları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanmak
15- Alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanmak ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olmak
16- Alanı ile ilgili konularda proje ve etkinlikler düzenlemek ve bunları uygulamak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenci, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde” belirtilen esaslara göre ölçme ve değerlendirmeye alınmaktadır. Sınavlar sonucundan geçer not alan öğrenci başarılı sayılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı öğrencileri, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde” belirtilen toplam krediyi almak zorunda olup, bir seminer ve tez çalışmasını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Biyoloji dalında Doktora diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar kamuda; araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı ya da uzman olarak, Araştırma Enstitüleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Botanik Bahçeleri, Arboretum, Milli Parklar, Su Ürünleri Üretim ve İşletme Tesisleri, Uzay Araştırma Laboratuvarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Devlet Su İşleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hayvanat Bahçeleri, Arıtma Tesisleri, Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığının öngöreceği koşulları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar; özel sektörde ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, çevre etki değerlendirme (ÇED) kurumları, tıbbi laboratuvarlar ve gıda kontrol laboratuvarlarında çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hasan Sungur CİVELEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Bekir ÇÖL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 5557 LAGÜN EKOLOJISI VE ÖNEMI Seçmeli 3 0 6
BİY 5559 BÖCEKLERDE İNSEKTISIT DIRENÇ MEKANIZMASI Seçmeli 3 0 6
BİY 5561 GEN EKSPRESYON MEKANIZMALARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5567 ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5569 DOĞAL ÜRÜNLERIN BIYOLOJIK AKTIVITELERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5571 AKDENIZ EKOSISTEMLERI Seçmeli 2 2 6
BİY 5573 BITKI TAYIN ESASLARI I Seçmeli 2 2 6
BİY 5575 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5577 EPIGENETIK Seçmeli 3 0 6
BİY 5589 Kromozomlar - Temel Kavramlar ve Mekanizmalar Seçmeli 3 0 6
BİY5501 BITKI BIYOTEKNOLOJISI I Seçmeli 2 0 6
BİY5503 SITOGENETIK Seçmeli 2 0 6
BİY5507 ZOOLOJİK NOMENKLATÜR Seçmeli 3 0 6
BİY5509 ENTOMOLOJİK MÜZE METOTLARI Seçmeli 2 0 6
BİY5511 AKARSU VE GÖLLERIN YAPISI VE KIRLILIĞI Seçmeli 2 0 6
BİY5513 AKARSU EKOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY5531 TÜRKİYE VEJETASYONU I Seçmeli 3 0 6
BİY5533 BITKILERDE MUKAVEMET ISLAHININ ESASLARI Seçmeli 3 0 6
BİY5535 DOĞA KORUMA Seçmeli 3 0 6
BİY5537 BITKILERDE STRES FIZYOLOJISININ MOLEKÜLER MEKANIZMASI Seçmeli 3 0 6
BİY5539 ZEHIRLI MANTARLAR VE MANTAR ZEHIRLENMELERI Seçmeli 3 0 6
BİY5541 SISTEMATIK MIKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY5543 MAKROFUNGUS KÜLTIVASYON TEKNIKLERI Seçmeli 2 0 6
BİY5549 AKUATIK TOKSIKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY5551 ENDEMIK BALIKLARI Seçmeli 3 0 6
BİY5597 KLASİK BİTKİ ISLAHI TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 6
BİY5599 BÖCEK DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 4
BİY5601 GÖL EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 6
BİY5605 MİKROBİYAL ENZİMLER Zorunlu 3 0 6
BİY5607 KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 6
BİY5609 BİTKİLERDE ADAPTASYON MEKANİZMALARI Zorunlu 3 0 6
BİY5611 BİTKİLERDE OKSİDATİF STRES Zorunlu 3 0 6
BİY5613 MAKROFUNGUS SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 0 6
BİY5617 BALIK SİTOGENETİĞİ Zorunlu 2 0 6
BİY5619 SU KALİTESİNİ BELİRLEMEK İÇİN BİYOLOJİK YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 4
BİY5621 TATLISU ORGANİZMALARININ KİRLİLİK EKOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 6
BİY5625 KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 6
BİY5627 KANTİTATİF GENETİK Zorunlu 3 0 6
BİY5629 MOLEKÜLER EVRİM Zorunlu 3 0 6
BİY5631 GEN, PROTEİN VE ANTİKOR TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 6
BİY5633 BİYOLOJİK MÜCADELE METOTLARI Zorunlu 3 0 6
BİY5637 BITKİ BÜYÜME REGÜLATÖRLERİ Zorunlu 3 0 6
BİY5639 FUNGİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ Zorunlu 3 0 4
BİY5641 TRANSGENİK BİTKİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 6
BİY5643 HAYVAN HÜCRE KÜLTÜRÜ Zorunlu 3 0 6
BİY5647 "TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ VE ÖNEMLİ BİTKİ ALANLARI" Zorunlu 3 0 4
BİY5649 BALIK PARAZİTLERİ Zorunlu 2 0 4
BİY5651 HAYVANLARIN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 4
BİY5653 GENETİK BELİRTEÇLER VE KULLANIMLARI Zorunlu 3 0 4
BİY6001 BİYOLOJİDE İSTATİSTİKSEL METOTLAR Zorunlu Seçmeli 2 2 6
BİY6003 İLERİ BİTKİ ISLAHI Seçmeli 3 0 6
BİY6005 KORUMA GENETİĞİ Zorunlu Seçmeli 3 0 6
BİY6007 PESTİSİT TOKSİKOLOJİSİ Zorunlu Seçmeli 2 0 6
BİY6009 DİPTERA SİSTEMATİĞİ Zorunlu Seçmeli 2 0 6
BİY6011 BİYOKİMYADA ÖZEL KONULAR Zorunlu Seçmeli 3 0 6
BİY6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 5502 BITKI BIYOTEKNOLOJISI II Seçmeli 3 0 6
BİY 5504 BIYOGÜVENLIK Seçmeli 3 0 6
BİY 5510 BÖCEKLERİN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİ Seçmeli 2 0 6
BİY 5516 PALEOMIKROBIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5518 MIKROBIYAL EKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5520 MIKROALG BIYOTEKNOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY 5530 TÜRKİYE'NİN TIBBI VE EKONOMİK BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5532 TÜRKİYE VEJETASYONU II Seçmeli 3 0 6
BİY 5534 BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5536 TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5538 HÜCREDE TAŞINMA OLAYLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5548 BALIK SISTEMATIĞI Seçmeli 3 0 6
BİY 5552 BALIK BIYOEKOLOJISI Seçmeli 2 0 6
BİY 5556 HIDROBIYOLOJIDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5560 NÜKLEIK ASITLERIN BIYOKIMYASI Seçmeli 3 0 6
BİY 5562 İNSEKTISIT DIRENÇ GENETIĞI Seçmeli 3 0 6
BİY 5564 BİYOİNFORMATİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5566 BÖCEK EKOLOJISI Seçmeli 2 2 6
BİY 5568 ENDÜSTRIYEL MIKROBIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5572 BITKI TAYIN ESASLARI II Seçmeli 2 2 6
BİY 5578 MOLEKÜLER BIYOLOJIDE ILERİ METODLAR Seçmeli 3 0 6
BİY5528 TATLISU ORGANIZMALARININ BELİRLENMESİ Zorunlu 2 0 4
BİY5588 Moleküler Biyolojide Güncel Konular Seçmeli 3 0 4
BİY5590 BİTKİLERDE ÜREME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 4
BİY5592 "BİTKİ BESLEME VE TOPRAK BİLİMİNDE SON GELİŞMELER" Zorunlu 3 0 4
BİY5594 İSTİLACI TÜRLERİN BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Zorunlu 3 0 6
BİY5596 BİOSİDAL ÜRÜNLER VE HALK SAĞLIĞI ALANINDA KULLANIMLARI Seçmeli 3 0 4
BİY5598 BİTKİLERDE İN VİTRO KLONAL ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 4
BİY5600 BİTKİLERDE AĞIR METAL STRESİ Seçmeli 3 0 4
BİY5602 MEDİKAL FUNGUSLAR Seçmeli 2 2 6
BİY5604 MİKORHIZA Seçmeli 2 2 6
BİY5606 TATLISULARDA BİYOLOJİK İZLEME Seçmeli 3 0 6
BİY5608 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE HÜCRESEL REGÜLASYON Seçmeli 3 0 6
BİY5612 POPULASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 6
BİY5614 BİYOPESTİSİTLER Seçmeli 3 0 6
BİY5618 ÖKARYOTİK GEN REGÜLASYONU Seçmeli 3 0 6
BİY5620 "BİTKİ ISLAHININ GENETİK SİTOGENETİK VE MOLEKÜLER İLKELERİ" Seçmeli 3 0 6
BİY5622 BİTKİ SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 6
BİY5624 DENEYSEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3 0 4
BİY5626 BÖCEK FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY5630 "SU KALİTESİNİN FİZİKO KIMYASAL YÖNTEMLERLE TAYİNİ" Seçmeli 2 0 6
BİY5632 SU VE ATIK SU MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 4
BİY5634 MİKROBİYOLOJİDE SAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY5638 EKSTREMOFİLLER Seçmeli 3 0 6
BİY5640 BİTKİ SOSYOLOJİSİ NOMENKLATÖRÜ Seçmeli 3 0 6
BİY5642 TRUF MANTARLARI Seçmeli 3 0 4
BİY6002 GEN MÜH. BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu Seçmeli 3 0 6
BİY6004 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ETKİLERİ, MÜCADELE VE UYUM POLİTİKALARI Zorunlu Seçmeli 3 0 6
BİY6006 ANTİMİKROBİYAL TEKNOLOJİ Zorunlu Seçmeli 2 0 6
BİY6008 MİKROBİYAL BİYONANOTEKNOLOJİ Zorunlu Seçmeli 3 0 6
BİY6010 FUNGAL BİYOLOJİ Zorunlu Seçmeli 3 0 6
BİY6090 SEMİNER**** Zorunlu 0 2 6
BİY6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FBE5090 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK** Zorunlu 2 0 2
FBE5500 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY 6810 YETERLİLİK SINAVI Zorunlu 0 0 24
BİY6811 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY6812 DOKTORA TEZİ (1. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY6813 DOKTORA TEZİ (2. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY6814 DOKTORA TEZİ (3. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY6815 DOKTORA TEZİ (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
LAGÜN EKOLOJISI VE ÖNEMI45545 4555545545
BÖCEKLERDE İNSEKTISIT DIRENÇ MEKANIZMASI5443434335554344
GEN EKSPRESYON MEKANIZMALARI5445334335434444
ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI5445555555444545
DOĞAL ÜRÜNLERIN BIYOLOJIK AKTIVITELERI4554533454453434
AKDENIZ EKOSISTEMLERI4544355445344455
BITKI TAYIN ESASLARI I3454545454454455
BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI4554544353545454
EPIGENETIK4444434224433333
Kromozomlar - Temel Kavramlar ve Mekanizmalar4454545344444544
BITKI BIYOTEKNOLOJISI I4444444224433333
SITOGENETIK4444434224433333
ZOOLOJİK NOMENKLATÜR5353445334244553
ENTOMOLOJİK MÜZE METOTLARI5555255432543454
AKARSU VE GÖLLERIN YAPISI VE KIRLILIĞI5555255432543454
AKARSU EKOLOJISI5353445334244553
TÜRKİYE VEJETASYONU I4355444342333555
BITKILERDE MUKAVEMET ISLAHININ ESASLARI5544445554554544
BITKILERDE STRES FIZYOLOJISININ MOLEKÜLER MEKANIZMASI4445545544544454
ZEHIRLI MANTARLAR VE MANTAR ZEHIRLENMELERI4443434243443543
SISTEMATIK MIKOLOJI4443434243443543
MAKROFUNGUS KÜLTIVASYON TEKNIKLERI4443434243443543
AKUATIK TOKSIKOLOJI4554544555545545
ENDEMIK BALIKLARI4554544555545545
KLASİK BİTKİ ISLAHI TEKNİKLERİ4443434224333333
BÖCEK DAVRANIŞLARI5353445334244553
GÖL EKOLOJİSİ5353445334244553
MİKROBİYAL ENZİMLER5454554555555444
KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ5455455555555544
BİTKİLERDE ADAPTASYON MEKANİZMALARI5444544544554455
BİTKİLERDE OKSİDATİF STRES3444555454545454
MAKROFUNGUS SİSTEMATİĞİ4443434243443543
BALIK SİTOGENETİĞİ4554544555545545
SU KALİTESİNİ BELİRLEMEK İÇİN BİYOLOJİK YÖNTEMLER4554544555545545
TATLISU ORGANİZMALARININ KİRLİLİK EKOLOJİLERİ4554544555545545
KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ433343433 233444
KANTİTATİF GENETİK5255555343455343
MOLEKÜLER EVRİM5455555345454543
GEN, PROTEİN VE ANTİKOR TEKNOLOJİLERİ5553454534544454
BİYOLOJİK MÜCADELE METOTLARI4545454545454545
BITKİ BÜYÜME REGÜLATÖRLERİ5544454353444444
FUNGİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ4545454545454545
TRANSGENİK BİTKİ TEKNOLOJİSİ5444343544554434
HAYVAN HÜCRE KÜLTÜRÜ4544433333344444
"TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ VE ÖNEMLİ BİTKİ ALANLARI"5444334344454345
BALIK PARAZİTLERİ4545454545445554
HAYVANLARIN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ5455555345454543
GENETİK BELİRTEÇLER VE KULLANIMLARI5455555345454543
BİYOLOJİDE İSTATİSTİKSEL METOTLAR5445555455445434
İLERİ BİTKİ ISLAHI5545545554545455
KORUMA GENETİĞİ5455555344554544
PESTİSİT TOKSİKOLOJİSİ4544445454544454
DİPTERA SİSTEMATİĞİ5555255332543454
BİYOKİMYADA ÖZEL KONULAR454 455454345444
Uzmanlık Alan Dersi4535455435443551
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
BITKI BIYOTEKNOLOJISI II4454444344544434
BIYOGÜVENLIK4343434224433333
BÖCEKLERİN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİ5555255432543454
PALEOMIKROBIYOLOJI5445555554545454
MIKROBIYAL EKOLOJI5455455555555455
MIKROALG BIYOTEKNOLOJISI5555555555555555
TÜRKİYE'NİN TIBBI VE EKONOMİK BİTKİLERİ3255335232243455
TÜRKİYE VEJETASYONU II4245335332342444
BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ4445555344434544
TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ5444454344444453
HÜCREDE TAŞINMA OLAYLARI5445544544445455
BALIK SISTEMATIĞI4554544555545545
BALIK BIYOEKOLOJISI4554544555545545
HIDROBIYOLOJIDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI4454554444444544
NÜKLEIK ASITLERIN BIYOKIMYASI4544434334554455
İNSEKTISIT DIRENÇ GENETIĞI435544433544 544
BİYOİNFORMATİK UYGULAMALAR4454554444444454
BÖCEK EKOLOJISI3535445334245553
ENDÜSTRIYEL MIKROBIYOLOJI5555555555555555
BITKI TAYIN ESASLARI II3443554453445344
MOLEKÜLER BIYOLOJIDE ILERİ METODLAR4444455554544444
TATLISU ORGANIZMALARININ BELİRLENMESİ5455555344554544
Moleküler Biyolojide Güncel Konular4444455554544444
BİTKİLERDE ÜREME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ5545444554554454
"BİTKİ BESLEME VE TOPRAK BİLİMİNDE SON GELİŞMELER"5454444353444454
İSTİLACI TÜRLERİN BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 5455555344554544
BİOSİDAL ÜRÜNLER VE HALK SAĞLIĞI ALANINDA KULLANIMLARI 4444455554544444
BİTKİLERDE İN VİTRO KLONAL ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ4444444224433333
BİTKİLERDE AĞIR METAL STRESİ5544545544554455
MEDİKAL FUNGUSLAR4443434243443543
MİKORHIZA4443434243443543
TATLISULARDA BİYOLOJİK İZLEME4554544555545545
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE HÜCRESEL REGÜLASYON4344534333333444
POPULASYON GENETİĞİ535555 344453543
BİYOPESTİSİTLER3444555454545454
ÖKARYOTİK GEN REGÜLASYONU4544434334554455
"BİTKİ ISLAHININ GENETİK SİTOGENETİK VE MOLEKÜLER İLKELERİ"5455555345454543
BİTKİ SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMA METODLARI4444455554345444
DENEYSEL MİKROBİYOLOJİ4444455554544444
BÖCEK FİZYOLOJİSİ5353445334244553
"SU KALİTESİNİN FİZİKO KIMYASAL YÖNTEMLERLE TAYİNİ"5555255432543454
SU VE ATIK SU MİKROBİYOLOJİSİ4444444554455454
MİKROBİYOLOJİDE SAYIM YÖNTEMLERİ4444455554544444
EKSTREMOFİLLER5555455555555544
BİTKİ SOSYOLOJİSİ NOMENKLATÖRÜ4245444334342444
TRUF MANTARLARI4544445554554454
GEN MÜH. BİYOTEKNOLOJİ4344534333244455
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ETKİLERİ, MÜCADELE VE UYUM POLİTİKALARI5355544444553544
ANTİMİKROBİYAL TEKNOLOJİ5544555555455455
MİKROBİYAL BİYONANOTEKNOLOJİ5555555555555555
FUNGAL BİYOLOJİ4443434243443543
SEMİNER**** 535455435443551
Uzmanlık Alan Dersi4535455435443551
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK**5444454345554354
PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ4545554444455555
                 
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi4535455435443552
Uzmanlık Alan Dersi4535455435443551
YETERLİLİK SINAVI4535455435443551
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ4535455445443551
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi4535455435443551
DOKTORA TEZİ (1. TİK)4535455435443551
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi4535455435443551
DOKTORA TEZİ (2. TİK)4535455435443551
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi4535455435443551
DOKTORA TEZİ (3. TİK)4535455435443551
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi4535455435443551
DOKTORA TEZİ (Tez Savunması)4535455435443551
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık