English
Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) Doktora

Kazanılan Derece

Jeoloji Mühendisi, Doktora

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 55 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak. Kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek. Yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Yeterlilik Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Doktora Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Doktora tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doktora (İngilizce) 2015 – 2016 eğitim – öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl talepler doğrultusunda değişen sayılarda doktora öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır. Her 3 yılda bir, bir başarılı doktora öğrencisi Sıtkı Koçman- Fransa Konsolosluğu bursu ile Fransa'da doktora eğitimi ve ikinci bir diploma alma şansına sahip olabilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, jeoloji mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
2- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, jeoloji mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi,
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,
5- Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, değerlendirebilme ve çözebilme becerisi,
6- Profesyonel ve etik sorumluluğuna sahip olmak ve mesleği ile ilgili çalışmalarda kullanmak,
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi,
8- Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak,
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak,
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak,
11- Yer Bilimleri alanındaki mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi,
12- İngilizce dilini Yer Bilimleri alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek için kullanabilme becerisi kazanmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1),
13- Yer Bilimlerinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması. Doktora tezinin kabul edilmesi

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora ünvanı kazanan öğrenciler, yurtiçi ve yurtdışı doktora sonrası araştırma programlarına (post-doc) başvurabilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Sena Akçer Ön

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Fikret KAÇAROĞLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5080 Research Methods and Scientific Ethics ** Zorunlu 2 0 2
FBE5550 Project Development and Management Seçmeli 3 0 6
GEOE5501 Advanced Geochemical Thermodynamics Seçmeli 3 0 4
GEOE5503 Geochemical Prospecting Seçmeli 3 0 6
GEOE5505 Mineral Economics Seçmeli 3 0 6
GEOE5507 Advanced Igneous Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5509 Igneous Petrogenesis Seçmeli 3 0 6
GEOE5510 Volcanology Seçmeli 3 0 6
GEOE5511 Pyroclastic Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5513 The Investigation Techniques for Sedimentary Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5517 Stability of Rock Slopes in Engineering Practice Seçmeli 3 0 6
GEOE5525 Groundwater Modeling Seçmeli 2 2 6
GEOE5527 Marine Micropaleontology Seçmeli 3 0 6
GEOE5529 Paleoclimatology Seçmeli 3 0 6
GEOE5531 Radiogenetic Isotope Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5535 Geothermal Energy Utilization Seçmeli 3 0 6
GEOE5537 Karst Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5539 Selected Topics in Earthquake Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5541 Introduction to Geology of Clays Seçmeli 3 0 6
GEOE5545 Selected Topics in Environmental Mineralogy Seçmeli 3 0 6
GEOE5547 Sample Preparation and Analytical Methods in Isotope Geochemistry and Geochronology Seçmeli 3 0 6
GEOE5551 Advanced Magmatic Petrology Seçmeli 3 0 6
GEOE5553 Entrepreneurship Seçmeli 3 0 6
GEOE5555 Geotechnical Engineering Of Dams I Seçmeli 3 0 6
GEOE5557 Groundwater Investıgation and Development Seçmeli 3 0 6
GEOE5559 Holocene climate variability at western Anatolia comparison with Middle East and Europe Seçmeli 3 0 6
GEOE5561 Selected Topics in Tephra Studies Seçmeli 3 0 6
GEOE5563 Medical Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5565 Tectonic Geomorphology Seçmeli 3 0 6
GEOE5569 Advanced Structural Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5571 Porphyry Copper Deposits Seçmeli 3 0 6
GEOE5573 Geology of Clays Seçmeli 3 0 6
GEOE5581 Geographic Information Systems (GIS) Seçmeli 3 0 4
GEOE5583 Geothermal Drilling Seçmeli 3 0 4
GEOE5585 Soils of the Past Seçmeli 3 0 4
GEOE5587 Depositional Environments of Sedimentary Rocks Seçmeli 3 0 4
GEOE5589 Shallow Foundations in Engineering Geology Seçmeli 3 0 4
GEOE6001 Engineering Properties of Soils Zorunlu 3 0 6
GEOE6003 Basin Analysis Zorunlu 3 0 6
GEOE6005 Tethys Concept in the Geology of Türkiye and Models of the Related Magmatic/Metamorphic Rocks Zorunlu 3 0 6
GEOE6007 Thermodynamics in Mineral Sciences Zorunlu 3 0 6
GEOE6721 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE5502 Granite Tectonics Seçmeli 3 0 6
GEOE5506 Advanced Mining Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5508 Geochemistry of Igneous Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5512 Coastal Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5514 Carbonate Rock Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5516 Clastic Rock Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5518 Mechanical Behaviour of Earth Materials Seçmeli 3 0 6
GEOE5520 Site Investigation Seçmeli 3 0 6
GEOE5524 Engineering Geology Case Studies Seçmeli 3 0 6
GEOE5528 Soft Computing Methods Seçmeli 2 2 6
GEOE5532 Metamorphic Petrogenesis Seçmeli 3 0 6
GEOE5536 Groundwater Contamination Seçmeli 3 0 6
GEOE5538 Isotope Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5542 Selected Topics in Active Tectonics Seçmeli 3 0 6
GEOE5544 Ophiolite Concept Seçmeli 3 0 6
GEOE5552 Advanced Metamorphic Petrology Seçmeli 3 2 6
GEOE5554 Silicate Geochemistry And Petrogenesis Seçmeli 3 0 6
GEOE5556 Environmental Geochemistry Seçmeli 3 0 6
GEOE5558 Geotechnical Engineering of Dams II Seçmeli 3 0 6
GEOE5560 Introduction to Mıne Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5562 Paleoseismology Seçmeli 3 0 6
GEOE5564 Selected Topics in Palaeoceanography Seçmeli 3 0 6
GEOE5566 Tracers in Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5568 Tectonic and Sedimentation Seçmeli 3 0 6
GEOE5570 Sedimentation in Deep Sea Environments Seçmeli 3 0 6
GEOE5574 Epithermal Gold Deposits Seçmeli 3 0 6
GEOE5576 Advanced Stable Isotope Science Seçmeli 3 0 6
GEOE5578 Quaternary Dating Methods Seçmeli 3 0 6
GEOE5580 Selected Topics in Isotope Geochemistry Seçmeli 3 0 6
GEOE6002 Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits Zorunlu 3 0 6
GEOE6004 Engineering Properties of Rocks Zorunlu 3 0 6
GEOE6006 Advanced Remote Sensing Zorunlu 3 0 6
GEOE6008 Clay Mineralogy Zorunlu 3 0 6
GEOE6010 Quaternary Environmental Change Zorunlu 3 0 6
GEOE6012 Geothermal Sites of Türkiye Zorunlu 3 0 6
GEOE6014 Cenozoic Volcanism in Türkiye and Surrounding Regions Zorunlu 3 0 6
GEOE6722 Special Studies Zorunlu 4 0 6
GEOE6790 Seminar Zorunlu 0 2 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6723 Special Studies Zorunlu 4 0 6
GEOE6820 Preparation for Qualifying Exam Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6724 Special Studies Zorunlu 4 0 6
GEOE6821 Ph.D. Thesis Proposal Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6725 Special Studies Zorunlu 4 0 6
GEOE6822 Ph.D.Thesis (1. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6726 Special Studies Zorunlu 4 0 6
GEOE6823 Ph.D.Thesis (2. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6727 Special Studies Zorunlu 4 0 6
GEOE6824 Ph.D.Thesis (3. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE6728 Special Studies Zorunlu 4 0 6
GEOE6825 Ph.D.Thesis (Thesis Defence) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Research Methods and Scientific Ethics **             
Project Development and Management             
Advanced Geochemical Thermodynamics             
Geochemical Prospecting             
Mineral Economics             
Advanced Igneous Petrography             
Igneous Petrogenesis             
Volcanology             
Pyroclastic Rocks             
The Investigation Techniques for Sedimentary Rocks             
Stability of Rock Slopes in Engineering Practice             
Groundwater Modeling             
Marine Micropaleontology             
Paleoclimatology             
Radiogenetic Isotope Geology             
Geothermal Energy Utilization             
Karst Hydrogeology             
Selected Topics in Earthquake Geology             
Introduction to Geology of Clays             
Selected Topics in Environmental Mineralogy             
Sample Preparation and Analytical Methods in Isotope Geochemistry and Geochronology             
Advanced Magmatic Petrology5455555344355
Entrepreneurship4344355555553
Geotechnical Engineering Of Dams I  33255435444
Groundwater Investıgation and Development5555453344254
Holocene climate variability at western Anatolia comparison with Middle East and Europe 5555555343244
Selected Topics in Tephra Studies3433255435344
Medical Geology4435444444444
Tectonic Geomorphology5443553455355
Advanced Structural Geology4433255435355
Porphyry Copper Deposits4435444444445
Geology of Clays5244355555553
Geographic Information Systems (GIS)             
Geothermal Drilling             
Soils of the Past             
Depositional Environments of Sedimentary Rocks             
Shallow Foundations in Engineering Geology             
Engineering Properties of Soils             
Basin Analysis5555555344245
Tethys Concept in the Geology of Türkiye and Models of the Related Magmatic/Metamorphic Rocks             
Thermodynamics in Mineral Sciences             
Special Studies5355555344244
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Granite Tectonics             
Advanced Mining Geology             
Geochemistry of Igneous Rocks             
Coastal Geology             
Carbonate Rock Petrography             
Clastic Rock Petrography             
Mechanical Behaviour of Earth Materials             
Site Investigation             
Engineering Geology Case Studies             
Soft Computing Methods             
Metamorphic Petrogenesis             
Groundwater Contamination             
Isotope Hydrogeology             
Selected Topics in Active Tectonics             
Ophiolite Concept             
Advanced Metamorphic Petrology4433255435445
Silicate Geochemistry And Petrogenesis5 53453455444
Environmental Geochemistry1111155555444
Geotechnical Engineering of Dams II5555453344254
Introduction to Mıne Hydrogeology4435444444444
Paleoseismology5342453355554
Selected Topics in Palaeoceanography44455 2333544
Tracers in Hydrogeology4333455435355
Tectonic and Sedimentation4444444444455
Sedimentation in Deep Sea Environments5433353355454
Epithermal Gold Deposits4335543355545
Advanced Stable Isotope Science4443443454433
Quaternary Dating Methods4433433433454
Selected Topics in Isotope Geochemistry             
Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits             
Engineering Properties of Rocks             
Advanced Remote Sensing             
Clay Mineralogy             
Quaternary Environmental Change             
Geothermal Sites of Türkiye             
Cenozoic Volcanism in Türkiye and Surrounding Regions5352453355545
Special Studies5355555344244
Seminar             
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5355555344244
Preparation for Qualifying Exam4543443554435
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5355555344244
Ph.D. Thesis Proposal4535455435443
              
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5355555344244
Ph.D.Thesis (1. TİK)4535455435443
              
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5355555344244
Ph.D.Thesis (2. TİK)4535455435443
              
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5355555344244
Ph.D.Thesis (3. TİK)4535455435443
              
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5355555344244
Ph.D.Thesis (Thesis Defence)4535455435443
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık