English
Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Doktora

Kazanılan Derece

Doktor Metalurji ve Malzeme Mühendisi

Kabul Koşulları

Başvuracak adayların lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans derecesiyle doktoraya başvuracakların en az dört yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olmaları gerekir. Farklı alanda lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi gören adaylara anabilim dalınca bilimsel hazırlık programı uygulanır. • Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan son üç yıl içinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan son üç yıl içinde ALES’ten en az 70 puan alanlar doktora programına başvurabilir. • Lisans diploması ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4’lük not sistemine göre en az 3.00 olması gerekir. Yüzlük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarının belirlenmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan tabloya göre yapılır. Öğrencinin mezun olduğu üniversite tarafından sağlanan dönüştürme tabloları da geçerlidir. • Doktora programına müracaat edecek adayların YDS'den 60 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekir. • Doktora programına, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dilden aldıkları puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. • Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir. Başvuruların değerlendirilmesi ise: – Aday öğrenciler, önceden ilan edilen gün, yer ve saatte mülakat sınavına girerler. Adayların başarılı sayılabilmesi için; mülakat sınavında aldığı puan, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte yabancı dilden aldığı puan değerlendirilir. – Adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES sonucunun %50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakatta alınan puanın %20’si alınarak hesaplanır. – Adayların başarılı sayılabilmesi için, hesaplanan genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puana sahip adaylardan ALES başarı puanı yüksek olan, eşitlik devam ettiği takdirde de mülakat puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programına girişte başarı değerlendirmesi şu şekilde gerçekleştirilir: – Aday öğrenciler, önceden ilan edilen gün, yer ve saatte mülakat sınavına girerler. Adayların başarılı sayılabilmesi için; mülakat sınavında aldığı puan, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı ile birlikte yabancı dilden aldığı puan değerlendirilir. – Adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES sonucunun %50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakatta alınan puanın %20’si alınarak hesaplanır. – Adayların başarılı sayılabilmesi için, hesaplanan genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puana sahip adaylardan ALES başarı puanı yüksek olan, eşitlik devam ettiği takdirde de mülakat puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenim

Yurt içi yükseköğretim kurumlarında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan adaylar doktora programına başvurabilir. Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir

Tarihçe

Programımız 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Yeni malzemelerin tasarımında metal, seramik, polimer veya kompozit malzeme alanlarından birinde uzmanlık kazanır.
2- Alanında mevcut mühendislik malzeme ve süreçlerinin kritiğini yapabilir ve bilgi birikimlerini kullanarak yeni mühendislik malzeme veya süreçlerini araştırma-geliştirme becerisine sahip olur.
3- Alanındaki metalurji ve malzeme mühendisliği uygulamalarında problemleri belirleme, deney tasarlama, standartlara uygun olarak deney ve test yapma ve bunların sonuçlarını analiz etme becerisi kazanır.
4- Malzemelerdeki yapı, özellik, proses ve performans arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek amacıyla ileri karakterizasyon tekniklerinden birkaçında uygulama veya sonuçları değerlendirme yetisi kazanır.
5- Akademik yayın okuma, analiz etme, yazma, bilimsel araştırma konusu belirleme, proje yazma ve yürütme yetisi kazanır.
6- Bilimsel çalışmaların sonuçlarını yazılı veya sözlü olarak sunma yetisi kazanır.
7- Çok disiplinli projelerde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüvenli bir çalışma disiplini kazanır.
8- Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için ülke ve dünya genelinde yaratılmış olan alt yapıyı tanır, kaynakları belirler ve bunlara erişim süreçlerini öğrenir.
9- Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için mesleki uygulamalarda gerekli olan teknik donanım, modern mühendislik araçları ve bilişim teknolojilerini verimli bir şekilde kullanmak
10- Endüstriye metalürjik sistemi, ürünü veya prosesi üretilebilirlik, sağlık, güvenlik, kalite, çevre ve ekonomi gibi gerçekçi kısıtlar altında gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar veya iyileştirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Doktora programından mezun olabilmek için 240 AKTS’ nin (7 adet bölüm içi seçmeli, PhD Seminar, PhD Special Studeies, PhD Thesis, Yeterlik Sınavı ve Tez Önerisi) tamamlanmış olması gerekir. Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciye doktora diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrencilerimiz doktora sonrası araştırmalar yapabilir ya da akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Programın genel amacı metalurji ve malzeme bilimi alanında çağın bilgi ve teknolojisine hakim, gerektiğinde araştırma alanı ve konusu seçebilecek yüksek mühendis yetiştirmektir. Bu amaca paralel olarak, mezunların gerek sanayi uygulamalarında ve gerekse bilimsel araştırma alanında ileri inceleme ve test yöntemlerini uygulama ve sonuçlarını yorumlayabilecek düzeyde olmaları da hedeflenmiştir. Programdan mezun olan yüksek mühendis, metalurji ve malzeme alanında insanlığın hizmetine sunulmuş veya sunulmak üzere olan malzeme türlerinden en azından birinde bilim ve teknolojinin geldiği noktadan haberdar ve üzerinde çalışılan kritik problemlerin farkında olacaktır.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali Arslan KAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Ali Arslan KAYA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5080 Research Methods and Scientific Ethics ** Zorunlu 2 0 2
FBE5550 Project Development and Management Seçmeli 3 0 6
MME5501 Mathematical Methods in Materials Research Seçmeli 3 0 6
MME5503 Advanced Ceramic Materials Seçmeli 3 0 6
MME5505 Advanced Surface Modification Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5511 Material Surfaces and Interfaces Seçmeli 3 0 6
MME5513 Material Structure and Crystallography Seçmeli 3 0 6
MME5515 Fuel Cells Seçmeli 3 0 6
MME5517 Suspension Rheology Seçmeli 3 0 6
MME5523 Light Alloys and Weight Reduction in Designs Seçmeli 3 0 4
MME5527 Magnetism and Magnetic Materials Seçmeli 3 0 6
MME5529 Carbon Materials Seçmeli 3 0 6
MME5531 Metallurgical Coatings and Thin Films Seçmeli 3 0 6
MME5533 Nanomaterials Production and Characterization Methods Seçmeli 3 0 6
MME5535 Light Alloys Current Status and Future Seçmeli 3 0 4
MME5537 Thin Films Seçmeli 3 0 6
MME5539 Bioceramics Seçmeli 3 0 6
MME5541 Materials Design for Tissue Engineering Applications Seçmeli 3 0 6
MME6001 Advanced Characterization Techniques Zorunlu 3 0 4
MME6721 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MME6790 Seminar **** Zorunlu 0 2 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME5502 Surface Characterization Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5506 Processing and Characterization of Biomaterials Seçmeli 3 0 6
MME5508 Advanced Polymeric Materials Seçmeli 3 0 6
MME5510 Hydrogen Energy Systems Seçmeli 3 0 6
MME5512 Fundamental Aspects of Nanomechanics and Nanotribology Seçmeli 3 0 6
MME5516 Ceramic Processing Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5522 New Alloy Design Principles New Generation Steels Seçmeli 3 0 6
MME5524 Anomalous Behaviour of Metallic Materials Seçmeli 3 0 6
MME5526 Magnetism of Iron and Its Alloys Seçmeli 3 0 6
MME5528 Energy Storage Devices Seçmeli 3 0 6
MME5530 Cementitious Materials Seçmeli 3 0 6
MME5532 X-Ray Diffraction Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5534 Tribology of Engineering Materials Seçmeli 3 0 6
MME5536 Advanced Alloys Seçmeli 3 0 4
MME5538 Advanced Electron Microscopy Techniques Seçmeli 3 0 4
MME5540 Phase Equilibria in Multicomponent Systems Seçmeli 3 0 6
MME6002 Structure and Properties of Materials Zorunlu 3 0 6
MME6722 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME6723 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MME6820 Preparation for Qualifying Exam Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME6724 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MME6821 Ph.D. Thesis Proposal Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME6725 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MME6822 Ph.D.Thesis (1. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME6726 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MME6823 Ph.D.Thesis (2. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME6727 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME6728 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MME6824 Ph.D.Thesis (3. TİK) Zorunlu 0 0 24
MME6825 Ph.D.Thesis (Thesis Defence) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Research Methods and Scientific Ethics **          
Project Development and Management          
Mathematical Methods in Materials Research           
Advanced Ceramic Materials           
Advanced Surface Modification Techniques 453535244 
Material Surfaces and Interfaces           
Material Structure and Crystallography           
Fuel Cells           
Suspension Rheology           
Light Alloys and Weight Reduction in Designs           
Magnetism and Magnetic Materials           
Carbon Materials554253    
Metallurgical Coatings and Thin Films5535352445
Nanomaterials Production and Characterization Methods3445422322
Light Alloys Current Status and Future 541 551114
Thin Films4445324432
Bioceramics 552242432 
Materials Design for Tissue Engineering Applications 2455422244
Advanced Characterization Techniques          
Special Studies 1342111152
Seminar ****4545454545
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Surface Characterization Techniques           
Processing and Characterization of Biomaterials 2455422244
Advanced Polymeric Materials           
Hydrogen Energy Systems           
Fundamental Aspects of Nanomechanics and Nanotribology           
Ceramic Processing Techniques           
New Alloy Design Principles New Generation Steels           
Anomalous Behaviour of Metallic Materials           
Magnetism of Iron and Its Alloys           
Energy Storage Devices           
Cementitious Materials           
Tribology of Engineering Materials4445352444
Advanced Alloys 541 551114
Advanced Electron Microscopy Techniques  2451  44 
Phase Equilibria in Multicomponent Systems 1535222224
Structure and Properties of Materials          
Special Studies 1342111152
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Special Studies 1342111152
Preparation for Qualifying Exam5455454555
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Special Studies1342111152
Ph.D. Thesis Proposal5455454555
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Special Studies1342111152
Ph.D.Thesis (1. TİK)5455454555
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Special Studies1342111152
Ph.D.Thesis (2. TİK)5455454555
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Special Studies1342111152
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Special Studies1342111152
Ph.D.Thesis (3. TİK)5455454555
Ph.D.Thesis (Thesis Defence)5455454555
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık