English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenilikçilik ve Girişimcilik Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yenilikçi ve Girişimcilik Anabilim dalından Tezli Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Kabul Koşulları

Lisans programlarına girişteki puan türleri baz alınmak suretiyle ALES puanının en az 65 olması ile, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu mezunları ve Mühendislik fakültelerinin tüm bölümleri ile Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu olmaları,

Yeterlilik Koşulları

Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersin her birini en az CC not düzeyinde başarıyla tamamlamış olmak ve yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Yenilikçilik ve girişimcilik tezli yüksek lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2018-2019 ders yılından itibaren, güz döneminde öğrenci alımına başlamıştır.

Program Profili

Yeniilikçilik ve girişimcilik anabilim dalı yenilikçilik, yaratıcılık, dünya ekonomisi ve araştıma teknikleri gibi öğrencileri içinde bulundukları çağın iş hayatının gereksinimlerine göre hazırlayan dersleri ve çalışmaları içeren bir tezli yüksek lisans programıdır

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
2- Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3- Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4- Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5- Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerinin yeniden yapılandırır ve geliştirir.
6- Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7- Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak porje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık v eve anlaşılır bir şekidle sunar.
8- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülmeyen ve karmaşık sorunları çözer.
10- Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamalarda kullanır.
11- Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12- Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
13- Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15- Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınav ve final sınavı, ders kapsamında yapılan uygulamalar, projeler, sunumlar ve tez çalışması geçme durumunun belirlenmesinde değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik anabilim dalından mezun olabilimeleri için müfredat programında belirtilen ders, seminer ve Yüksek Lisans tezinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, aranan diğer şartları yerine getirdiklerinde, Üniversite ve Meslek Yüksek Okullarında akademisyen olarak istihdam edilebildikleri gibi, sektörün ilgili firmalarında ve birimlerinde de istihdam edilebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamaları halinde bu alandaki doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Yenilikçilik ve girişimcilik kapsamında lgili bilgilendirmeyi ve yetkinliği öğrenciye kazandırmak.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. HULUSİ DOĞAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. HULUSİ DOĞAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YEG 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
YEG 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
YEG 5501 Turizm, Toplum ve Kültür Seçmeli 3 0 6
YEG 5503 Girişimcilik ve Tarihsel Gelişimi Seçmeli 3 0 6
YEG 5505 Kırsal Turizm Girişimciliği Seçmeli 3 0 6
YEG 5507 Girişimcilik Mevzuatı ve Destekler Seçmeli 3 0 6
YEG 5509 Yenilik Süreçleri ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YEG 5511 Girişimcilik ve İş Planı Seçmeli 3 0 6
YEG 5513 Turizm İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YEG 5515 Uluslararası Pazarlama ve Yenilik Seçmeli 0 0 6
YEG 5517 Girişimciliğin Finansmanı Seçmeli 3 0 6
YEG 5519 Uluslararası Turizm ve Rekabet Seçmeli 3 0 6
YEG 5521 Yenilik İktisadı Seçmeli 3 0 6
YEG 5523 Aile İşletmeleri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YEG 5525 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 6
YEG 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YEG 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
YEG 5502 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
YEG 5504 Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
YEG 5506 Varlık Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YEG 5508 Yenilikçilikte Disiplinlerarası Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
YEG 5510 Yenilikçi Düşünce ve Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
YEG 5512 İşletme Bütçeleri ve Finansmanı Seçmeli 3 0 6
YEG 5514 Proje Yönetimi ve Finansman Seçmeli 3 0 6
YEG 5516 Yenilik Sistemleri ve Ülke Deneyimleri Seçmeli 3 0 6
YEG 5518 Hizmet Pazarlaması Yönetimi ve Yenilikçilik Seçmeli 3 0 6
YEG 5520 Dijital Çağda Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YEG 5522 Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme Seçmeli 3 0 6
YEG 5524 Örgüt Kuramı Seçmeli 3 0 6
YEG 5526 İş Modelleri Seçmeli 3 0 6
YEG 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YEG 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YEG 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YEG 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YEG 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer553533555524145
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği444445545435125
Turizm, Toplum ve Kültür544 3 4 44 4544
Girişimcilik ve Tarihsel Gelişimi333333333334114
Kırsal Turizm Girişimciliği543555444333115
Girişimcilik Mevzuatı ve Destekler443444343435114
Yenilik Süreçleri ve Yönetimi544 3 4 44 4544
Girişimcilik ve İş Planı553533555524145
Turizm İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Yönetimi553533555524145
Uluslararası Pazarlama ve Yenilik444544444354  4
Girişimciliğin Finansmanı553533555524145
Uluslararası Turizm ve Rekabet5444444 44444 4
Yenilik İktisadı444544444354  4
Aile İşletmeleri Yönetimi443333422423213
Yönetim ve Organizasyon443333422423213
Uzmanlık Alan Dersi554455533555115
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer5535335555241 5
Nitel Araştırma Yöntemleri553533555524145
Nicel Araştırma Yöntemleri553533555524145
Varlık Yönetimi553533555524145
Yenilikçilikte Disiplinlerarası Yaklaşımlar553533555524145
Yenilikçi Düşünce ve Stratejik Yönetim443433322544114
İşletme Bütçeleri ve Finansmanı553533555524145
Proje Yönetimi ve Finansman54443 414424544
Yenilik Sistemleri ve Ülke Deneyimleri553533555524145
Hizmet Pazarlaması Yönetimi ve Yenilikçilik553533555524145
Dijital Çağda Yenilik Yönetimi443343311423113
Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme444544444354124
Örgüt Kuramı553533555524145
İş Modelleri553533555524145
Uzmanlık Alan Dersi425444534433115
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması 554455533555115
Uzmanlık Alan Dersi554455533555115
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması 554455533355115
Uzmanlık Alan Dersi554455533555115
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık