English
Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Su ürünleri yetiştiriciliği alanında uygulanan ulusal ve/veya uluslararası mevzuat ile ilgili Lisansüstü düzeyde bilgilere sahiptir, mevzuat otoritelerini ve paydaşlarını tanır, resmi yazışmalarda hangi paydaşla ilişki kuracağını ayırt edebilir ve yazışmalarda mevzuatı doğru biçimde kullanabilir, mevzuat değişikliklerini takip eder, mevzuatın gerekli durumlarda nasıl uygulanacağını bilir.
2- Su ürünleri yetiştiriciliğini lisansüstü düzeyde bilir (kuluçkahane, büyütme, biyoteknolojik uygulama, canlı balık nakli, yeni türler), bu aşamaların tür bazında farklılaştığı noktaları birbirinden ayırt eder, uygun yem rasyonu hazırlar ve teknolojilerini bilir, üretilen türün büyüme performanslarını takip eder ve yorumlar.
3- Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bir tesisi kurabilmek için yeterli düzeyde planlama bilgisine sahiptir ve su ürünleri ile ilgili projeler yapabilir, bu projelerin uygulanmasında etkin rol alabilir.
4- Su ürünleri yetiştiriciliği alanında organizasyon, üretim planlaması, insan kaynakları yönetimi ve kontrol stratejilerini bilir ve uygular. Yönetimde karar vermede sorun analizi yapabilir, hızlı ve doğru karar verebilir.
5- Proje döngü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımını bilir. Bulunduğu yörenin su ürünleri açısından mevcut durumunu analiz eder. Fırsatları ve tehditleri belirleyerek ileriye dönük projeksiyon yapabilir. Sorunları neden sonuç ilişkisine dayalı olarak analiz edebilir ve kök sorunları belirleyebilir.
6- Lisansüstü düzeyde bilgisayar ve interneti kullanabilir, mesleki yayınları takip edebilir, su ürünleri terminolojisini kullanabilir, Lisansüstü düzeyde istatistik uygulayabilir, konusu ile ilgili araştırma ve denemeler yapabilir, seminer verebilir, rapor ve makale yazabilir ve tartışabilir.
7- Balık sağlığı ve profilaksi konularında alınması gereken önlemleri bilir ve sahada uygulayabilir. Su ürünleri hastalıkları konusunda tanı ve tedavi konularına hakimdir.
8- Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün ihtiyaç duyduğu dalgıçlık ve küçük tekne kullanımı konularında lisansüstü düzeyde teorik bilgiye sahiptir.
9- İnsani ve ahlaki değerleri bilir, mesleki etik kurallarının farkındadır, mahiyetinde çalışanların haklarını bilir ve gözetir, inisiyatif alır, öz güven sahibidir.
10- Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün mevcut durumu hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli çalışmaları gerçekleştirebilir. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı gerçekleştirebilir.
11- Yenilikçi düşünce altyapısı oluşmuştur. Süreç iyileştirme ve yeniyi keşfetme becerileri kazanmıştır.
12- Su ürünleri sektörü ile ilgili pazar analizi yapabilir ve üretim süreçlerini pazarın ihtiyaçlarına göre planlayabilir.
13- Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerinin çevresel etkileri hakkında bilgi sahibidir. Sektörünün çevre ile ilişkisini açıklar. Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği hakkında lisansüstü düzeyde yeterli bilgi birikimine sahiptir.
14- Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan havzaların yönetimi ile ilgili bilgi donanımına sahiptir. Su ürünleri sektörü ile aynı su kaynaklarını kullanan paydaş üretim sektörleri arasında iyi yönetişim zemini oluşturabilecek bilgi birikimine sahiptir.
15- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve bilimsel etik kurallarına uygun hareket eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5090 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ** Zorunlu 2 0 2
SÜY5511 Balık Yetiştiriciliğinde Fotoperiyot Kullanımı Seçmeli 3 0 6
SÜY5515 Yetiştiricilikte Su Kalitesi Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SÜY5517 Su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 6
SÜY5519 Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Teknikleri Seçmeli 3 0 6
SÜY5521 Balık Beslemede Alternatif Yem Hammaddeleri Seçmeli 3 0 6
SÜY5527 Balık Kuluçkahane Yönetiminde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
SÜY5529 Yetiştiricilikte Entegre Sistemler Seçmeli 3 0 6
SÜY5531 Endüstriyel Alg Yetiştiriciliği Seçmeli 3 0 6
SÜY5533 Balık İmmunolojisi Seçmeli 3 0 6
SÜY5537 Çiklit Balıkları Üretim ve Yetiştiriciliği Seçmeli 3 0 6
SÜY5539 Süs Balıkları Besleme Stratejileri Seçmeli 3 0 6
SÜY5543 Balık Hastalıklarında Uygulanan Profilaktif Yöntemler Seçmeli 3 0 6
SÜY5545 Akuakültürde Biyogüvenlik Seçmeli 3 0 6
SÜY5561 Balıklarda Protein Metabolizması ve Azot Boşaltımı Seçmeli 3 0 6
SÜY5563 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Sürdürülebilirlik ve Çevre İlişkisi Seçmeli 3 0 4
SÜY5565 Balık Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Seçmeli 3 0 6
SÜY5567 Balık Üreme Biyolojisi ve Biyoteknolojisi Seçmeli 3 0 6
SÜY5575 Alternatif Canlı Yem Üretimi Seçmeli 3 0 6
SÜY5577 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Akreditasyon ve Pazarlamadaki Önemi Seçmeli 3 0 6
SÜY5579 Dünya ve Türkiye Su Ürünleri Üretimi ve Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
SÜY5581 Tatlısu Midye Yetiştiriciliği Seçmeli 3 0 6
SÜY5583 Sucul Canlılarda Histolojik Teknikler Seçmeli 2 0 6
SÜY5585 Balıklarda Stres Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SÜY5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SÜY5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SÜY5512 Yassı Balık Yetiştiriciliği Seçmeli 3 0 6
SÜY5514 Kapalı Devre Üretim Sistemleri, Dizaynı ve Projelendirilmesi Seçmeli 3 0 6
SÜY5520 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yenilikçi Düşünce ve Girişimcilik Seçmeli 3 0 6
SÜY5522 Avrupa Birliği ve Türkiye’de Su Ürünleri Sektörü ve Politikaları Seçmeli 3 0 6
SÜY5524 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkisi Seçmeli 3 0 6
SÜY5526 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Biyoteknolojisi Seçmeli 3 0 6
SÜY5528 Balık Kuluçkahane Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SÜY5532 Alg Yetiştriciliğinde Kalite Standartları Seçmeli 3 0 6
SÜY5534 Balıklarda Aşılama Teknikleri Seçmeli 3 0 6
SÜY5536 Balıklarda İmmunolojik Teknikler Seçmeli 3 0 6
SÜY5538 Tilapya Yetiştiriciliği Seçmeli 3 0 6
SÜY5540 Akvaryum Sistemleri ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SÜY5542 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Seçmeli 2 0 6
SÜY5544 Balıklarda Anastezi Yöntemleri Seçmeli 2 0 6
SÜY5560 Kıyı Ötesi Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği ve Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
SÜY5562 Karides Biyoteknolojisi Seçmeli 3 0 6
SÜY5564 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İstatistiksel Uygulamalar Seçmeli 3 0 4
SÜY5566 Balık Besleme Çalışmalarının Prensipleri Seçmeli 3 0 6
SÜY5568 Bivalv Biyoekolojisi Seçmeli 2 0 6
SÜY5570 Yetiştiricilikte Balık Refahı Seçmeli 3 0 6
SÜY5572 Viral Balık Hastalıkları Seçmeli 2 0 6
SÜY5574 Su Ürünleri Alanında Sanayi Dalgıçlığı ve Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
SÜY5576 Akuaponik Sistem Dizaynı Seçmeli 3 0 6
SÜY5578 Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Seçmeli 3 0 6
SÜY5580 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Genetik Uygulamalar Seçmeli 3 0 6
SÜY5582 Mersin Balığı Yetiştirme Teknikleri ve Koruma Stratejileri Seçmeli 3 0 6
SÜY5584 Akuakültür Teknolojisinde Son Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
SÜY5586 Balık Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 0 6
SÜY5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜY5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜY5801 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜY5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik **               
Balık Yetiştiriciliğinde Fotoperiyot Kullanımı 353334434433334
Yetiştiricilikte Su Kalitesi Yönetimi 353334534433554
Su Ürünleri Yetiştiriciliği İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon 335534535443344
Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Teknikleri 353334334433334
Balık Beslemede Alternatif Yem Hammaddeleri 353334434433444
Balık Kuluçkahane Yönetiminde Güncel Konular 354134111451113
Yetiştiricilikte Entegre Sistemler                
Endüstriyel Alg Yetiştiriciliği 353334334433334
Balık İmmunolojisi 353334534433334
Çiklit Balıkları Üretim ve Yetiştiriciliği 353334334433334
Süs Balıkları Besleme Stratejileri353334334433334
Balık Hastalıklarında Uygulanan Profilaktif Yöntemler 353344534433344
Akuakültürde Biyogüvenlik 343344534433444
Balıklarda Protein Metabolizması ve Azot Boşaltımı353334434433554
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Sürdürülebilirlik ve Çevre İlişkisi 453334434434554
Balık Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri35333453443345 
Balık Üreme Biyolojisi ve Biyoteknolojisi151113113551114
Alternatif Canlı Yem Üretimi353334434433334
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Akreditasyon ve Pazarlamadaki Önemi453334334445444
Dünya ve Türkiye Su Ürünleri Üretimi ve Ekonomisi453334334445334
Tatlısu Midye Yetiştiriciliği353334334433334
Sucul Canlılarda Histolojik Teknikler353334434433334
Balıklarda Stres Yönetimi453334534433334
Uzmanlık Alan Dersi               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Proje Geliştirme ve Yönetimi                
Seminer                
Yassı Balık Yetiştiriciliği 353334334433334
Kapalı Devre Üretim Sistemleri, Dizaynı ve Projelendirilmesi 353334434433544
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yenilikçi Düşünce ve Girişimcilik 323354334453334
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Su Ürünleri Sektörü ve Politikaları 333354334443444
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkisi 343334334433554
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Biyoteknolojisi 151112113441114
Balık Kuluçkahane Yönetimi 153311313441113
Alg Yetiştriciliğinde Kalite Standartları 353334334433334
Balıklarda Aşılama Teknikleri 35334453 433334
Balıklarda İmmunolojik Teknikler 353344534433334
Tilapya Yetiştiriciliği 353334334433334
Akvaryum Sistemleri ve Yönetimi 353334334433334
Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar 353334534433334
Balıklarda Anastezi Yöntemleri 353334534433334
Kıyı Ötesi Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 353334334433344
Karides Biyoteknolojisi 353334334434334
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İstatistiksel Uygulamalar 343335334433334
Balık Besleme Çalışmalarının Prensipleri353334334433334
Bivalv Biyoekolojisi353334334433334
Yetiştiricilikte Balık Refahı453334534433434
Viral Balık Hastalıkları353334534433334
Su Ürünleri Alanında Sanayi Dalgıçlığı ve Teknolojisi353334354433334
Akuaponik Sistem Dizaynı353334334433434
Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği453334434435454
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Genetik Uygulamalar151113113541114
Mersin Balığı Yetiştirme Teknikleri ve Koruma Stratejileri453334334433334
Akuakültür Teknolojisinde Son Gelişmeler 453334434434444
Balık Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri4533 4534434334
Uzmanlık Alan Dersi                
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi                
Yüksek Lisans Tezi                
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi                
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık