English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TİB 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TİB 5501 İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5503 İslam İbadet İlkeleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5505 Klasik Fıkıh Metinleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5507 Mukayeseli İslam Aile Hukuku Seçmeli 3 0 6
TİB 5509 İslam Hukukuna Giriş Seçmeli 3 0 6
TİB 5511 İslam Hukuk Tarihi Seçmeli 3 0 6
TİB 5513 Kelam Tarihi -Kelam Literatürü ve Ekolleri- Seçmeli 3 0 6
TİB 5515 Erken Dönem Kelam Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
TİB 5517 Kelam Metodolojisi Seçmeli 3 0 6
TİB 5519 Klasik Kelam Metinleri (I-III. yy.) Seçmeli 3 0 6
TİB 5521 Ehl-i Sünnet Kelamı Seçmeli 3 0 6
TİB 5523 Hadis Usulü Eserlerinin Fikrî Arka Planı Seçmeli 3 0 6
TİB 5525 Hadis Rivayet İlimleri ve Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TİB 5527 Apokrif Hadisler Seçmeli 3 0 6
TİB 5529 Modern Arapça Metinler Seçmeli 3 0 6
TİB 5531 Arapçadan Türkçeye Tercüme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5533 Klasik Arapça Metinler Seçmeli 3 0 6
TİB 5535 Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu Seçmeli 3 0 6
TİB 5537 Klasik Tasavvuf Metinleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5539 İlk Dönem Tasavvuf Ekolleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5541 Kur’an Tarihi Seçmeli 3 0 6
TİB 5543 Filolojik Tefsir Metinleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5545 Kıraat-Tefsir İlişkisi Seçmeli 3 0 6
TİB 5547 Kur’an Meali Seçmeli 3 0 6
TİB 5549 Hadis Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5551 Hadis Tarihi ve Metodolojisi-I Seçmeli 3 0 6
TİB 5553 Hadis Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TİB 5555 Ahkâm Hadisleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5557 İslam Düşüncesinde Sünnet Seçmeli 3 0 6
TİB 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TİB 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
TİB 5502 İslam Hukukunda İçtihat, Kaza ve Fetva Seçmeli 3 0 6
TİB 5504 İslam Hukukunun Genel Prensipleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5506 Ahvâl-i Şahsiyye Seçmeli 3 0 6
TİB 5508 Ahkâm Ayetleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5510 Fıkıh Usulü Metinleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5512 İslam Ceza Hukuku Seçmeli 3 0 6
TİB 5514 İslam Siyaset Düşüncesine Giriş Seçmeli 3 0 6
TİB 5516 İslam Mezhepleri Metodolojisi Seçmeli 3 0 6
TİB 5518 Selefiyye Akaidi Seçmeli 3 0 6
TİB 5520 İslam Mezhepleri Tarihi Seçmeli 3 0 6
TİB 5522 Günümüz Kelam Problemleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5524 İslam Düşüncesinde Felsefe ve Kelam İlişkisi Seçmeli 3 0 6
TİB 5526 Hadis Fıkıh İlişkisi Seçmeli 3 0 6
TİB 5528 Klasik Hadis Usulü Metinleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5530 Hadis Tarih İlişkisi Seçmeli 3 0 6
TİB 5532 Osmanlı Dönemi Arap Dili Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
TİB 5534 İslam Öncesi Klasik Arap Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TİB 5536 İslami Dönem Arap Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TİB 5538 Tasavvufun Tartışmalı Konuları Seçmeli 3 0 6
TİB 5540 Tasavvuf Müesseseleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5542 Tasavvuf Istılahlarının Teşekkülü Seçmeli 3 0 6
TİB 5544 Klasik Tefsir Metinleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5546 Kur’an Sözlükçülüğü Seçmeli 3 0 6
TİB 5548 Kur’an ve Filolojik Yorum Seçmeli 3 0 6
TİB 5550 Modern Tefsir Metinleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5552 Hadis Tarihi ve Metodolojisi-II Seçmeli 3 0 6
TİB 5554 Hadiste Metin Kritiği Seçmeli 3 0 6
TİB 5556 Hadis, Tarih ve Kültür Seçmeli 3 0 6
TİB 5558 Klasik Hadis Metinleri Seçmeli 3 0 6
TİB 5560 Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar Seçmeli 3 0 6
TİB 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TİB 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TİB 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TİB 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TİB 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık